Besluitenlijst van de vergadering van 19 maart 2019