Besluitenlijst van de vergadering van 19 november 2019