Besluitenlijst van de vergadering van 19 oktober 2021