Besluitenlijst van de vergadering van 2 maart 2021