Besluitenlijst van de vergadering van 20 april 2021