Besluitenlijst van de vergadering van 20 augustus 2019