Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018