Besluitenlijst van de vergadering van 20 oktober 2020