Besluitenlijst van de vergadering van 21 januari 2020