Besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2022