Besluitenlijst van de vergadering van 21 september 2021