Besluitenlijst van de vergadering van 22 januari 2019