Besluitenlijst van de vergadering van 22 oktober 2019