Besluitenlijst van de vergadering van 24 november 2020