Besluitenlijst van de vergadering van 25 augustus 2020