Besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2019