Besluitenlijst van de vergadering van 26 januari 2021