Besluitenlijst van de vergadering van 26 juni 2020