Besluitenlijst van de vergadering van 26 oktober 2021