Besluitenlijst van de vergadering van 27 oktober 2020