Besluitenlijst van de vergadering van 28 januari 2020