Besluitenlijst van de vergadering van 29 januari 2019