Besluitenlijst van de vergadering van 29 oktober 2019