Besluitenlijst van de vergadering van 3 november 2020