Besluitenlijst van de vergadering van 30 april 2019