Besluitenlijst van de vergadering van 30 juni 2020