Besluitenlijst van de vergadering van 4 februari 2020