Besluitenlijst van de vergadering van 5 februari 2020