Besluitenlijst van de vergadering van 5 januari 2021