Besluitenlijst van de vergadering van 5 oktober 2021