Besluitenlijst van de vergadering van 6 april 2021