Besluitenlijst van de vergadering van 6 oktober 2020