Besluitenlijst van de vergadering van 7 januari 2020