Besluitenlijst van de vergadering van 8 maart 2022