Besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2019