Besluitenlijst van de vergadering van 9 april 2021