Besluitenlijst van de vergadering van 9 maart 2021