Er was geen collegevergadering op 24 en 31 december