Collegeblog

  • Corona-tijden, roerige tijden - burgemeester Hermans

    Waar het corona-virus ons eerst dwong om allemaal een tandje langzamer te draaien, lijkt het er nu op dat we het tempo graag weer opvoeren. Iedereen staat te trappelen om zoveel mogelijk pre-corona-activiteiten op te pakken.

    Lees verder
  • Crisis vereist veerkracht - Bert Wassink

    Plotseling zijn we met z’n allen in bijzondere omstandigheden terecht gekomen. Het u inmiddels bekende Corona-virus blijkt zodanig besmettelijk en gevaarlijk te zijn dat het nodig is gebleken zware maatregelen te nemen. Dit om verdere verspreiding van het virus in te dammen c.q. af te vlakken. We kunnen rustig spreken van een crisissituatie.

    Lees verder
Archief