Crisis vereist veerkracht - Bert Wassink

Plotseling zijn we met z’n allen in bijzondere omstandigheden terecht gekomen. Het u inmiddels bekende Corona-virus blijkt zodanig besmettelijk en gevaarlijk te zijn dat het nodig is gebleken zware maatregelen te nemen. Dit om verdere verspreiding van het virus in te dammen c.q. af te vlakken. We kunnen rustig spreken van een crisissituatie.

Omdat het belangrijk is bij het oplossen van dit soort problemen optimaal samen te werken hebben we de ‘Veiligheidsregio’ ingesteld. Onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân is de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (= GGD). Als het gaat om maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid die op Terschelling moeten worden genomen, dan is de voorzitter van de Veiligheidsregio (burgemeester Buma van Leeuwarden) formeel bevoegd om daarover te besluiten. Dus niet de gemeenteraad en ook niet de burgemeester. Ook de communicatie over alles wat met het Corona-virus te maken heeft wordt in principe verzorgd door de Veiligheidsregio. De actuele informatie vindt u ook op onze site bij 'nieuws'.

Voor de eilanden is bij de Veiligheidsregio Fryslan (o.a. GGD) speciale aandacht. Samen met de andere Friese Waddeneilanden adviseren we de Veiligheidsregio vanuit Terschelling wel over voor de eilanden gewenste maatregelen. Ik heb er vertrouwen in dat echt gedaan wordt wat verstandig en nodig is. Op de sociale media worden begrijpelijkerwijs veel vragen gesteld en ook veel opvattingen gegeven. Daar kunnen en zullen we vanuit de gemeente dus niet (steeds) op reageren. Als gemeente laten we ons leiden door de Veiligheidsregio.

We blijven met z’n allen de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen doen wat de deskundigen (van het RIVM en de GGD) noodzakelijk achten. Iedereen is verzocht sociale contacten de komende tijd zoveel mogelijk te beperken, zoveel mogelijk thuis te werken, thuis te blijven wanneer je verkouden of grieperig bent en de handen regelmatig goed te wassen. En als je klachten hebt, word je verzocht in ieder geval uit de buurt van ouderen te blijven. Gisteren om 18.00 uur zijn de horecazaken gesloten en vanaf vandaag zijn ook alle scholen dicht. Die maatregelen hakken erin, zeker op Terschelling waar we allemaal ingesteld zijn op een gastvrije ontvangst van badgasten.

Tot op heden is niets bekend over Eilanders (of gasten) die daadwerkelijk besmet zijn geraakt. Dat zou de komende dagen best eens kunnen gebeuren. De hulpverleners staan daar klaar voor. Ook om maximale bescherming te bieden aan de meest kwetsbare mensen (m.n. ouderen) onder ons. Ik ben blij dat er zoveel mensen op Terschelling zijn die goed op hen en op elkaar letten. Dat moet ook, want gezondheid is en blijft het grootste goed. Voor ons allemaal.

Ons leven is aardig op de kop komen te staan. We zullen deze klus met z’n allen moeten klaren. Eilanders hebben volgens mij zeker de veerkracht om daarin te slagen. Die veerkracht moeten we de komende weken ook echt tonen. Ik wens jullie daar sterkte bij.

Reacties (0)

Plaats een reactie

Voer de letters in die onder de cijfers 13 en 14 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e n i x u p a d o q o r o x o