Collegeleden en werkwijze

Het college van burgemeester en de wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat is vastgesteld door de raad. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van het bestuurswerk. De verantwoordelijkheden van de leden van het college zijn benoemd in de portefeuilles. Meer informatie vindt u in het eilandakkoord 2018 - 2022. De collegeleden geven een overzicht van hun nevenfuncties en van de bestuursagenda.

Eilanderspreekuur


Iedere woensdagochtend kunnen bewoners tussen 09.00 en 10.00 uur persoonlijk in gesprek met de burgemeester of één van de wethouders. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@terschelling.nl of 0562 - 446 231.

Ondernemersloket


Iedere dinsdagmiddag heeft de portefeuillehoudende wethouder tussen 17.00 en 18.00 uur een spreekuur voor ondernemers. U kunt hiervoor een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@terschelling.nl of 0562 - 446 231.

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling bestaat uit:

Caroline van de Pol

van de Pol
contactgegevens en taken Caroline van de Pol
FunctieBurgemeester
E-mailadresc.vandepol@terschelling.nl
Specialismen

Bestuurlijke coördinatie, integraal veiligheidsbeleid (openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en horeca), personeel en organisatie, informatie, automatisering en dienstverlening, burgerzaken (wettelijke taken), samenwerking De Waddeneilanden, strandvonderij, financiën en belastingen, communicatie, asielbeleid, toezicht en handhaving, afval, onderwijs.

Sietze Haringa

Haringa
contactgegevens en taken Sietze Haringa
FunctieWethouder
E-mailadress.haringa@terschelling.nl
Specialismen

Ruimtelijke ordening (coördinerend wethouder Omgevingswet), volkshuisvesting, welstand, cultuur/erfgoed, vergunningverlening, landbouw en natuur, duurzaamheid (ambitiemanifest), openbare werken, verkeer en vervoer.

Politieke partijPvdA

Jeltje Hoekstra-Sikkema

Hoekstra-Sikkema
contactgegevens en taken Jeltje Hoekstra-Sikkema
FunctieWethouder
E-mailadresj.hoekstra@terschelling.nl
Specialismen

Economische zaken, recreatie en toerisme, toeristenbelasting, sport, bibliotheek, sociale zaken en werkgelegenheid, vrijwilligersbeleid, integraal jeugdbeleid, volksgezondheid, zorg en welzijn (waaronder WMO), beheer gemeentelijke eigendommen, kustbeheer en kustveiligheid, waterzaken, havenzaken/havenkantoor.

Politieke partijVVD