Collegeleden en werkwijze

Bij gemeente Terschelling bestaat het college uit de burgemeester en twee wethouders. Het college wordt ambtelijk bijgestaan door de gemeentesecretaris. 

Wie is waar verantwoordelijk voor? 
Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille. Het college van burgemeester en wethouders maakt de plannen en het beleid voor de gemeente. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de financiën en beslist of de plannen doorgaan. Daarnaast voert het college wetten en regels van het Rijk en de provincie Fryslân uit. 

Nevenfuncties van de collegeleden 
 

Naam Nevenfunctie Bezoldiging
Burgemeester van de Pol n.v.t. n.v.t.
Wethouder van Essen Bestuurslid Stichting Schellinger Erfdeel Nee

Voorzitter CHV Schylge Mien Lântse
(teruggetreden tot aan ALV)

Nee
Wethouder Hoekstra Adviseur College van Kerkrentmeesters
Protestantse Kerk Langweer
Nee
Door raad afgevaardigd in bestuur/commissie:
Stichting Passantenhaven Terschelling
Bestuurslid GR
Lid Commissie Gezondheid VRF
Algemeen lid SDF
Voorzitter BVO De Dienst
Gemeentesecretaris de Jong Voorzitter Tjazz Nee

Iedere dinsdagmiddag heeft de portefeuillehoudende wethouder tussen 17.00 en 18.00 uur een spreekuur voor ondernemers. U kunt hiervoor een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@terschelling.nl of 0562 - 446 231. 


Eilander spreekuur 
Heeft u een vraag aan de burgemeester of één van de wethouders? Dan kunt u deze stellen tijdens het Eilander spreekuur. Elke woensdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur gaan de burgemeester en wethouders persoonlijk in gesprek met eilanders. U kunt een afspraak maken via bestuurssecretariaat@terschelling.nl of door te bellen naar 0562 – 446 231. 

Ondernemersloket
Wilt u als ondernemers in gesprek met de burgemeester of een wethouder? Het ondernemersloket is iedere dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur. U kunt een afspraak maken via bestuurssecretariaat@terschelling.nl of door te bellen naar 0562 – 446 231. 

Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling bestaat uit:

Caroline van de Pol

van de Pol
contactgegevens en taken Caroline van de Pol
FunctieBurgemeester
E-mailadresc.vandepol@terschelling.nl
Specialismen

Bestuurlijke coördinatie / integraal veiligheidsbeleid (openbare orde en veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en horeca) / burgerzaken / Samenwerking De Waddeneilanden / Strandvonderij / Asielbeleid / Toezicht en handhaving 

Jeltje Hoekstra-Sikkema

Hoekstra-Sikkema
contactgegevens en taken Jeltje Hoekstra-Sikkema
FunctieWethouder
E-mailadresj.hoekstra@terschelling.nl
Specialismen

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving / Openbare werken / Verkeer en vervoer / Economische zaken, recreatie en toerisme / Sociale zaken en werkgelegenheid / Beheer gemeentelijke eigendommen / Kustbeheer en kustveiligheid / Waterzaken / Havenzaken en havenkantoor / Informatie, automatisering en dienstverlening / Financiën en belastingen / Communicatie / Afval / Onderwijs

Politieke partijVVD

Gea van Essen

van Essen
contactgegevens en taken Gea van Essen
FunctieWethouder
E-mailadresg.vanessen@terschelling.nl
Specialismen

Ruimtelijke ordening / Volkshuisvesting / Welstand / Cultuur en erfgoed / Landbouw en natuur / Duurzaamheid / Sport / Integraal jeugdbeleid / Vrijwilligersbeleid / Zorg en welzijn (waaronder Wmo) / Volksgezondheid / Bibliotheek / Personeel en organisatie

Politieke partijPlaatselijk Belang Terschelling

Hetty de Jong

de Jong
contactgegevens en taken Hetty de Jong
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadreshdejong@terschelling.nl