Agenda Commissie van advies voor de bezwaarschriftenInformatie over deze procedure ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 20 september 2018
14:00-00:00 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:J.J. Kingma


 
1 een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning om het gebruik van een vrijstaand bijgebouw op het perceel Oosterend 15 te wijzigen naar recreatieverblijf (kenmerk JC/60852)