Agenda Commissie van advies voor de bezwaarschriftenInformatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 18 oktober 2018
14:00 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:J.J. Kingma


 
1 Afwijzing verzoek planschadevergoeding, locatie Duinweg 25B Midsland
 
2aPreventieve last onder dwangsom, locatie Oosterend 8
 
2bGeweigerde omgevingsvergunning, locatie Oosterend 8