Agenda Commissie van advies voor de bezwaarschriftenInformatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuisUitnodiging voor de vergadering op donderdag 7 maart 2019
14:00 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:J.J. Kingma


 
1 Geweigerde standplaatsvergunning bij meertje van Hee