Agenda Commissie van advies voor de bezwaarschriftenInformatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 16 mei 2019
14:00 uur, locatie Kamer 1.14 in het gemeentehuis


Voorzitter:J.J. Kingma


 
1 14:00 Last onder dwangsom wegens geluidoverlast
 
2 14:30 Weigering omgevingsvergunning voor tijdelijk bewonen recreatiewoning
 
3 15:00 Last onder dwangsom wegens niet naleven omgevingsvergunning voor bouwen
 
4 15:30 Weigering ontheffing kitesurflessen op Groene Strand