Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op maandag 28 mei 2018
19:30 uur, locatie Publiekshal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda
 
 Overige agendapunten
 
3 Inleiding Eilandakkoord
 
4 Formatieproces
 
 Bespreekstukken
 
5 Vaststelling van het Eilandakkoord
 
6 Onderzoek geloofsbrieven, benoeming wethouders en ontheffing ingezetenschap
 

Stukken toegevoegd d.d. 24 mei 2018