Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 januari 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 18 december 2018
 
 Terugkerende agendapunten
 
4aMededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4bOverige mededelingen van het college
 
4cVoortgang grote projecten
 
5 Lijst ingekomen stukken
 
 Bespreekstukken
 
6 Beleidsregels nieuwe woningen met verklaring van geen bedenkingen
 
 Hamerstukken
 
7 Bestemmingsplan Jan Ruijglaan 4 en 6, West-Terschelling
 
8 Concept Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio Frysl├ón
 
9 Vaststellen definitieve tarieven OZB 2019