Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 9 juli 2019
19:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Bert Wassink


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 25 juni 2019
 
 Terugkerende agendapunten
 
4aMededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4bOverige mededelingen van het college
 
4cVoortgang grote projecten
 

Programma Wonen 135+, Duurzaamheid, Dellewal, Havenfront, Tonnenloods, Inningswijze Toeristenbelasting

 
5 Lijst ingekomen stukken
 

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

 
 Bespreekstukken
 
6 Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dellewal e.o.
 

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

 
7 Randvoorwaarden en uitvoeringsprogramma Havenfront
 

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

 
8 Toekomstvisie Onderwijs Terschelling
 

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

 
9 Aanvulling welstandscriteria op Woonprogramma 135+
 

8/7/19 aangepast concept raadsbesluit toegevoegd

 
10 Begroting 2020 GR Frysl├ón West