Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 juni 2019
19:30-19:35 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Christa Oosterbaan


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Ter vaststelling
 
2 Vaststellen agenda
 
 Bespreekstukken
 
3 Huisvestingsverordening 2019
 

d.d. 25 juni 2019 stuk 3.f. toegevoegd. Dit is de verordening waar nu ook de aanpassing van artikel 6 (lid 2 aparte site voor Terschellinger woningzoekenden) is verwerkt.