Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 juni 2019
19:30-19:35 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Christa Oosterbaan


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Ter vaststelling
 
2 Vaststellen agenda
 
 Bespreekstukken
 
3 Huisvestingsverordening 2019
 

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.