Agenda GemeenteraadDeze vergadering is in lijn met de Corona maatregelen digitaal en online (zowel live als naderhand) te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten. Daarmee is de raadsvergadering wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 1 juli 2020
19:30-23:00 uur, locatie Digitaal


Voorzitter:Jon Hermans-Vloedbeld


 
 Terugkerende agendapunten
 
1 Opening en afwezigheidsmeldingen
 
 Voorlopige agenda
 
2 Vaststellen agenda
 
 Ter vaststelling
 
3 Vaststellen besluitenlijst 27 mei 2020
 
 Terugkerende agendapunten
 
4aMededelingen uit samenwerkingsverbanden
 
4bOverige mededelingen van het college
 
4cVoortgang grote projecten
 
5 Lijst ingekomen stukken
 
 Bespreekstukken
 
6 Jaarrekening 2019
 
7 Rapport Rekenkamercommissie Samenwerkingsverbanden in het waddengebied
 
8 Conceptbegroting FUMO 2021
 
 Hamerstukken
 
9 Jaarverslag 2019 IBT en Archiefbeheer
 
10 Motie vreemd aan de orde van de dag
 
11 Motie vreemd aan de orde van de dag